træk
mig
Menu

Verdensmål og støyskjerme

14. November 2019

9 av FNs 17 verdensmål er hver dag fokus i vår produksjon av støyskjermer.

Tradisjon for godt håndverk, “bondes økonomi” og innovasjon er vår verdifulle verktøykasse når vi tenker Verdensmål for bæredyktighet.

Vi var her før verdensmålene –  og vi vil fortsat være foran. Kontakt oss hvis du vil vite mer.

Eller les artikkelen Verdensmål til hverdagsmål i infrastrukturen, fagartikkel av Vibe Gro (PileByg) i det danske fagmagasinet TRAFIK & VEJE.