træk
mig
Menu
Vi har årtiers erfaring med støy

Hvordan fjerne støy på en effektiv måte ?

Den mest effektive støyfjerning av utendørs støyproblemer i veier, jernbaner og industrielle områder er montering  av en støyskjerm.

Få rådgivning on-site

Plassering

Plasseringen av en støyskjerm vil vanligvis foregå i områder mot nærliggende vei, industri eller jernbane. Det er imidlertid viktig å plassere støyskjermen så nær støy kilden, eller så nær huset som mulig. Da oppnår man størst virkningsgrad av støyskjermen og størst positiv effekt på livskvaliteten til den som er utsatt for støyforurensning.

Måling av støy

dB(A)

Støy måles i enheten dB (A). Støynivået på hovedveien i byen (50 km/t), med 4 000 biler per 24 timer, er ca. 63 dB (A) målt 10 meter fra veiens senter. En 5 dB (A) reduksjon vil være tydelig hørbar, mens en 10 dB (A) reduksjon vil bli oppfattet som å halvere støynivået. Demping av 5-10 dB (A) er relativt lett oppnåelig med en rock delta steinulls kjerne. Støyreduksjon eller lyddemping uttrykkes i støy isolasjonsverdi og skjerm effekt. En støy skjerm må ikke tillate at lyden går gjennom skjermen. Men det er så godt som umulig å oppnå en 100% lyd-tett støyskjerm. Derfor er det akseptert at støyen som går gjennom støy skjermen er ubetydelig i forhold til støyen som går over støyskjermen.

Asfaltjunglen avskjermes

Reduksjon

Per definisjon må støyen som passerer gjennom skjermen ikke ha noen effekt på den totale dempingen. Støy isolasjonen (støyreduksjon gjennom skjermen) må være ca. 10 dB (A) høyere enn skjerm effekten (total demping). Med andre ord, hvis du ønsker å redusere støyen med 10 dB (A), så må støyen som passerer gjennom skjermen reduseres med minimum 20 dB (A).

Absorbere støyen

Refleksjon

I tillegg til å dempe støyen på sin egen grunn, er det viktig å ikke tillegge naboer ekstra støy forurensning som følge av lyd refleksjoner. Hvis lyden kastes tilbake fra støy skjermen, må den legges til støynivået som allerede finnes i nabo området. Dette betyr ofte en økning på ca. 3 dB (A), som ikke høres veldig voldsomt ut, men i virkeligheten er det oppfattet som dobling av trafikken. vores skjerme har absorberende støy kjerne.

Valg af Pil

Alle vores materialer kan bruges