træk
mig
Menu
Støy-isolasjon og støy-absorbering

Miljøvennlige støyskjermer

Vi leverer CE-sertifiserte løsninger til støy bekjempelse som sikrer optimal demping av støy. Støyskjermens kjerne består av mineralull som ikke kun isolerer støyen men også absorberer støyen. Dermed blir ikke støyen kun reflektert men også dempet.
Vi leverer de mest miljøvennlige støyskjermer fra vår danske produsent Pilebyg AS og vår tyske produsent Fahlenkamp.

Naturskjermen – premiert design

Naturskjermen er en unik mulighet til å skjerme mennesker og natur mot det asfalt, stål og betong, som moderne veianlegg nødvendigvis må være lagd av. Skjermen finnes med et bredt utvalg av fasader: levende pil, som skifter farge med årstiden, eller avbarket og varmebehandlet pil, som patinerer og blir stålgrått. Designet med de flettede fasader i rå stammer er udviklet af PileByg, og blåstemplet ved å bli type-beskrevet av det danske Vejdirektoratet som NATURSKJERMEN. Den kan kombineres med flere løsninger som transparente fasader - eller støyskjermer bygget i stål og tre. PileBygs støyskjermer er premiert med DEN DANSKE DESIGNPRIS.

Levering og montering av støyskjermer

Vi står til rådighed med hjelp i hele prosessen, fra valg av den korrekte løsning til ferdig levering og montering. Avhengig av kravet til støyskjermens plassering og levetid leveres skjermen som en BASIC + eller CLASSIC støyskjerm. Fasadene kan kombineres etter ønsket design; fasadene er ikke konstruktionsbærende, det er det rammene som er. Selve kjernen av støydempende steinull er selvbærende. Alle skjermer er CE-sertifisert i henhold til EN 14388 Leveres som prefab-elementer eller til fleksibel montering. Vi tilbyr fri besiktigelse on site.

Life Cycle Assessment (LCA) er nøkkelen til god økonomi. En støyskjerm skal være både økonomisk og miljømessig bæredyktig

Naturskjermene krever minimalt eller ingen vedlikehold. Skjermens statikk er kalkuleret på basis av stål og akasie i en sandwich-konstruksjon, hvor fasadene patinerer med naturens ynde. Hele stammer patinerer annerledes enn skåret tre; eksempelvis vil planker og lameller, hvor treet er skåret til (trefibrene er skåret over/åpnet), få revner og sprekker, som krever trebeskyttelse. Pilestammerne har en ubrudt overflate og ingen avkortet trefiber. Derfor patinerer og eldes de vakkert, uten bruk av kjemikalier. En klok og omfattende vedlikeholdsstrategi er eksempelvis både økonomisk besparende og miljømessig bæredyktig; og, et ganske fint eksempel på, hvordan FNs 17 verdensmål for bæredyktighet er omsatt til praksis; og samtidig veien til god økonomi på et støyskjermsprosjekt.

Generelle specifikationer

01

CE-merkede iht DS/EN 14-388 (krav om CE-merking af støyskjermer trådte i kraft i 2007).

02

Utviklet til å isolere og absorbere støyen – en optimal kombinasjon for støydemping. Støyen reflekteres ikke.

03

Utført i miljømessig bæredyktigt design, produsert i 100% gjenanvendelige materialer.

04

Ingen kostnader til rengjøring, trebeskyttelse eller kjemikalier til fjerning av graffiti.

05

Fasader i levende og tørket pil eldes naturligt med naturens ynde – og blir kun vakrere med tiden.

06

+26 til +36 års forventet levetid på alle komponenter anvendt, avhengig av type.

Den mest effektive støydemping av utendørs støyproblemer ved veier, jernbane og industriområder er oppsetting av en støyskjerm.

Plasseringen av en støyskjerm vil som oftest finne sted i områder mot naboer, vei eller jernbane. Det er imidlertid viktig å plassere støyskjermen så tett på støykilden, eller så tett ved huset, som mulig. Dermed oppnås den største støydemping vha. støyskjermen.

Støy måles i enheten dB(A). Støynivået på en hovedvei i byen (50 km/t), med 4.000 biler pr. døgn, er ca. 63 dB(A) målt 10 meter fra veimidten. En reduksjon på 5 dB(A) vil tydeligt kunne høres, mens en reduksjon på 10 dB(A) vil oppfattes som en halvering av støynivået. Dempning på 5-10 dB(A) er relativt lett oppnåelig med en RockDelta steinullskjerne. Støydemping eller lyddemping uttrykkes i støyisolasjonsverdi og skjermvirkning. En støyskjerm må ikke tillate lyden å passere igennom skjermen. Det er imidlertid så godt som umulig å oppnå en 100% lydtett støyskjerm. Derfor er det tilstrekkelig at den støy, som passerer igennom støyskjermen, er ubetydelig i forhold til den støy, som passerer over støyskjermen.

Støyen, som passerer igennom skjermen, må pr. definisjon, ikke ha noen effekt på den totale demping. Støyisolasjonen (reduksjon av støy igjennom skjermen) skal være ca. 10 dB(A) høyere enn skjermvirkningen (den totale demping). Med andre ord, hvis man totalt ønsker å redusere støyen med 10 dB(A), skal støyen, som passerer igennem skjermen, reduseres med minimum 20 dB(A).

Foruten å dempe støyen på egen tomt, er det viktig ikke å tilføre naboer ekstra støy som følge av lydrefleksjoner. Hvis lyden kastes tilbake fra støyskjermen, skal den legges til det støynivå, som allerede finnes hos nabo. Det betyr ofte en økning på ca. 3 dB(A), hvilket umiddelbart ikke høres voldsomt, men i realiteten oppfattes det, som en fordobling av trafikken.

Ved å oppsette DET GRØNNE ELEMENT® som støyskjerm, unngår man disse problemer med støydemping og lydisolering. Dokumenterte målinger viser en støyabsorpsjon på 95%. Det vil si; støyen kastes ikke tilbake, men dempes i skjermen.

Printbar materiale

Download vores materiale her

Produktblad PileByg STØJSKÆRME

Valg af Pil

Alle vores materialer kan bruges